อุดรธานี- ร.13 พัน.2 จัดหมอเดินเท้า แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย พร้อมยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน(หมอเดินเท้า) ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ , หน้ากากอนามัย พร้อมยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ ในพื้นที่ บ้านทุ่งแร่ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเป็นสื่อกลางประสานงานกับโรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประตำบลในพื้นที่ ในการสนับสนุนช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 โดยสามารถขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 หรือการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆ ในทุกกรณี ซึ่งหน่วยพร้อมให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ ในพื้นที่บริเวณรอบค่ายฯ จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน(หมอเดินเท้า)จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน(หมอเดินเท้า) เข้าให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่มีความห่วงใยประชาชน ดังคำกล่าวที่ว่า “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส ”

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13