หนองคาย(ชมคลิป)กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี -นครหลวงเวียงจันทน์ ประชุมคณะกรรมการชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

หนองคาย – กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี -นครหลวงเวียงจันทน์ ประชุมคณะกรรมการชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ
ที่ ห้องประชุมกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี(ร.13) พลตรีณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว( จังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์) มอบหมายให้ พันเอกจักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานฝ่ายไทย ประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ ร่วมกับ พันเอกบุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ /หัวหน้าหน่วยประสานประจำพื้นที่ เพื่อสกัดกั้น และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดน ลาว – ไทย นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยประกอบด้วย พ.ต.อ. อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย,นาวาเอก ราฆพ เทวะประทีป ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย,นายภาคิน คันธรินทร์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดหนองคาย,นายจักรพล พลพาณิชย์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4,พันเอกปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2,ร้อยโทนันท์นภัส โมรา นายทหารประสานงานชุดประสานงานฯ,ร้อยโททศพล พละแสน นายทหารยุทธการและการข่าว กองบังคับการควบคุมที่ 2,ร้อยโทพิชิตพล เคนดา ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าว กองบังคับการควบคุมที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่าย สปป.ลาว ประกอบด้วย พันโท อุบน จุนละมะนี รองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบ นครหลวงเวียงจันทน์/รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน นครหลวงเวียงจันทน์,พันโทวันไซ สิลิปันยา หัวหน้าห้องการป้องกันชาติ – ป้องกันความสงบ นครหลวงเวียงจันทน์,พันโททองสะหวัด แสนสุวาด รองหัวหน้าห้องตำรวจ ป้องกันความสงบ นครหลวงเวียงจันทน์,พันโทบุนมี แก้วพิมพา รองหัวหน้าห้องตำรวจ ป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์,พันโทพูทอน ไซยะทำ รองแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด นครหลวงเวียงจันทน์, พันโทคำพู คำพะจัน รองแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด นครหลวงเวียงจันทน์ , พันตรีขันไซ แก้วพะจัน รองแผนกทหารชายแดน พันตรีไซยะพอน มะนีลัด รองกองสอบสวน แผนกตำรวจสกัดกั้น และต้านยาเสพติด นครหลวง
ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดหนองคาย ยังมีการตรวจยึดจับกุมได้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะทวีคามรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมร่วมสองฝ่ายขึ้น เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดประสานงานประจำพื้นที่ของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด –19 ซึ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่จังหวัดหนองคาย ในห้วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการจับกุมตรวจยึดยาเสพติด คือ ยาบ้า 26,943,899 เม็ด เพิ่มขึ้น 8,076,680 เม็ด, กัญชา 45.22 กิโลกรัม ลดลง 311.13 กิโลกรัม, ไอซ์ 537.64 กิโลกรัม ลดลง 1,402.79 กิโลกรัม เคตามีน 87 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 57 กิโลกรัม
จะเห็นได้ว่า ปริมาณยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับห้วง 4 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 2565 พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มขบวนการยังคงมี ความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงนำยาเสพติดตามแนวชายแดน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) ยังคงเพิ่มมาตรการการป้องกัน สกัดกั้น การลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การป้องการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ :ภาพ-ข่าว-พันธลภ แสงทอง-จ.หนองคาย