หนองบัวลำภู-ศิวพรฯแม่เมืองลุ่มภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ศิวพรฯแม่เมืองลุ่มภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อ ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะเยี่ยมชมกิจกรรม และนิทรรศการ ในครั้งนี้
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเพื่อ ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเปิดให้บริการคลินิกเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้าน การเกษตร การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีเกษตรกรมารับบริการและมาร่วมงาน ร่วม 100 คน โดย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการร่วมให้บริการความรู้ และวิชาการเกษตร แก่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู