หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


“รางวัลครูขวัญศิษย์”คนที่ 4 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าตัวปลื้ม? “ความสำเร็จของลูกศิษย์ คือความภาคภูมิใจของครู” รางวัลที่ข้าพเจ้าได้รับไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะเป็นเครือข่ายสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป
วันนี้( 3 พ.ย.64)ที่ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ให้กับนางสายเพชร ศรีหะ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2564 โดยมี นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม
นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู และเพื่อนครูที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ที่ผ่านมาของจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 3 คน นางวัชรินภรณ์ บุญจันทร์ ครูรางวัลขวัญศิษย์ ครั้งที่ 1 นายธนูชัย ชาวดร ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 และ นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทเสียสละ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ โดยคัดเลือกครูที่ได้รับรางวัลประเทศละ 1 คน รวม 11 คน ดำเนินการคัดเลือกทุก 2 ปี โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2558 สำหรับในปี 2564 นับเป็นครั้งที่ 4

ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศไทย จำนวน 1 คน ซึ่งเป็น 1 ใน 11 คนในกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์เลสเต นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงเห็นสมควรให้มีรางวัลสำหรับครูไทย รองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณากรจำนวน 3 คน รางวัลครูยิ่งคุณจำนวน 16 คน และรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 156 คน ทั่งประเทศ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวชื่นชมครูสายเพชรฯซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลครูขวัญศิษย์ ของ จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ซึ่งคุณครูสายเพชรฯเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา มีผลงานเป็นประจักษ์ เพื่อให้ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ และโอกาสนี้ ยังได้มอบรางวัลเสมาพิทักษ์ ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อีกด้วย

ด้านนางสายเพชรฯ กล่าวว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รู้สึกตื้นตันใจ และซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล “ครูขวัญศิษย์” นับเป็นเกียรติประวัติ ศักดิ์ศรี และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตราชการ และวงศ์ตระกูลที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่ายิ่ง ตนเองมีความเชื่อมั่นว่า การเป็นครูนั้นเป็นมากกว่าการเป็นอาชีพ ครูคือต้นแบบที่ดี ซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอน เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์ “ความสำเร็จของลูกศิษย์ คือ ความภาคภูมิใจของครู” ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนรวมถึงครอบครัว และที่ขาดเสียมิได้ คือนายศุภกร โกมาสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ลูกศิษย์ผู้ยื่นขอรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ข้าพเจ้าไว้ตลอดไป และขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า จะตั้งใจทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด รางวัลที่ได้รับก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะเป็นเครือข่ายสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษา สู่ลูกศิษย์และครู ขยายวงกว้างไปสู่สังคม เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนต่อไป


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู