บ้านเมืองเราจะน่าอยู่ ชุมชนของเราจะสวยงาม เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ขุดหลุมฝังไว้ หรือทิ้งลงถังขยะ

โครงการรณรงค์เก็บขยะในชุมชน หมู่บ้านเพื่อความสะอาด ปลอดขยะ ลดภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม โดย นายปรัตมิตร ขำคม (สท.มิตร) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา

วันนี้ (1 ม.ค.2565) ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สท.หนุ่มใหญ่ ! นายปรัตมิตร ขำคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในเขตพื้นที่ชุมชนเทพวงศา ภายในหมู่บ้าน และบริเวณริมถนนสองฝั่งข้างทาง ที่บ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยการเดินเท้าเข็ญรถทำความสะอาด เก็บขยะ เพื่อให้ชุมชนของเราสะอาด ปลอดขยะ ลดภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อมที่ดี