เลย- “ผบ.ฉก.ทพ.21 (ผู้การโก้) ผุดไอเดีย จุดฝากขายสินค้าชุมชน”

เปลี่ยนด้านหน้าฐานปฏิบัติการ ตามแนวชายแดนทำจุดพักริมทาง ตอบสนองนโยบาย ผบ.ทบ.
ที่กองร้อยทหารพรานที่ 2101 (จุดตรวจบ้านนาเจริญ) ม.5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ผุดไอเดีย “จุดฝากขายสินค้าชุมชน” เปลี่ยนด้านหน้าฐานปฏิบัติการ ตามแนวชายแดน ทำจุดพักริมทาง ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางได้นั่งพัก ผ่อนคลาย หรือแวะเข้าห้องน้ำ ตอบสนองนโยบาย ผบ.ทบ. โดยในพื้นที่กองร้อยทหารพรานที่ 2101 (จุดตรวจบ้านนาเจริญ) ม.5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย สนองตอบนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นการใช้พื้นที่ด้านหน้าฐานปฏิบัติการซึ่งเป็นจุดตรวจ ทำเป็นจุดบริการประชาชน จุดพักริมทาง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง ได้นั่งพักผ่อนคลาย พร้อมมีจุดฝากขายสินค้าชุมชน สินค้าทางการเกษตร สินค้าหัตกรรมชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของประชาชน นำมาฝากขาย โดยพี่ทหารที่อยู่ประจำจุดตรวจ ที่ว่างเว้นจากการเข้าเวรรักษาการณ์จะเป็นคนขายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชน/ของใช้ต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น และชุมชนสู่มือประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ผ่านในเส้นทางที่แวะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย ด้านหน้าฐานปฏิบัติการ
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ฉก.ทพ.21
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร