ทั่วไทย-“ลุงตู่” มอบเกียรติคุณ 39 รางวัลนักกีฬาไทย ขณะที่ “บุญลือ” พร้อมดัน กฏหมายสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาสู่มืออาชีพ

ยิ่งใหญ่วันกีฬาแห่งชาติ “ลุงตู่” มอบเกียรติคุณ 39 รางวัลนักกีฬาไทย ขณะที่ “บุญลือ” พร้อมดัน กฏหมายสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาสู่มืออาชีพ

กทม.- เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อินดอร์สเตเดี่ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศและมอบรางวัล เกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวัน “16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2564 มี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาของวันกีฬาแห่งชาติ ท่ามกลางผู้บริหารสมาคมกีฬา 13 สมาคม – นักกีฬา และ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม รองประธาน กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นเกียรติ

ก่อนการประกาศรางวัลมี การแสดง Opening Show ชุด The Way of Honor เส้นทางแห่งประเกียรติยศ การฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด พระปรีชาสามารถกษัตรา พัฒนากีฬาไทย การจัดแสดงนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดินและนิทรรศการมวยไทย ศิลปะการต่อสู้บนผืนผ้าใบไทยสู่โอลิมปิก

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการพัฒนาการกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด แต่นักกีฬาไทยก็สามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤตนี้ได้ ดังจะเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นมากมาย ในส่วนคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ในการสนับสนุน ตรวจสอบ ผลักดัน แก้ไขกฏหมายเพื่อให้สอดคล้องต่อวงการกีฬาไทย ดังจะเห็นในเรื่อง พ.ร.บ.มวยฯ ที่สามารถกระชับเนื้อหาให้นักกีฬามวยได้รับประโยชน์สูงสุดสามารถขึ้นมานำมาเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ และในอนาคต กมธ.กีฬาฯ ก็ยังจะผลักดันกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.กีฬาฯ เพื่อให้นักกีฬาไทยทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดผ่านสภาผู้แทนราษฎรในการพัฒนานักกีฬาเป็นสู่มืออาชีพเช่นกัน

สำหรับรางวัลเกียรติคุณนักกีฬา มีจำนวน 39 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลปนียบุคคลกีฬา จำนวน 1 รางวัล รางวัลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ทรงคุณค่า จำนวน 1 รางวัล ,รางวัลนักบริหารกีฬาผู้ทรงคุณค่า จำนวน 1 รางวัล และรางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น จำนวน 4 รางวัล แยกเป็น รางวัลผู้บริหารดีเด่น รางวัลนักวิชาการดีเด่น รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น มี 4 รางวัล แยกเป็นรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น,ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น,ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น,ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น นอกจากนี้ยังมีรางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา 1 รางวัล และรางวัลประเภทชนิดทีมกีฬาดีเด่น(EVENTS)และรางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น(SPORTS) รวม 4 รางวัล,กับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล,รางวัลนักกีฬาพิการดีเด่น จำนวน 4 รางวัล,รางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น จำนวน 2 รางวัล,รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น จำนวน 2 รางวัล,รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัลและ รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล