อุดรธานี- ร.13 พัน..3 เข้ามอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านดุง “ ประชาชนอุ่นกาย ทหารอุ่นใจ ”

พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของประชาชน ที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงต่อเนื่องส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)ด้วย จากการที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจและรู้สึกอบอุ่นใจ ที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่เป็นอย่างดี และได้กล่าวขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้เข้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13