อุดรธานี – สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กองพลทหารราบที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13และหน่วยรองฯ

คุณพัชราวดี สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กองพลทหารราบที่ 3 และคณะฯ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมทหารราบที่ 13 และ หน่วยรองของ กรมทหารราบที่ 13 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เข้าสักการะพระพุทธสิทธิมงคล , สักการะพระบรมรูป 9 รัชกาล และได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมทหารราบที่ 13 , หน่วยรองของ กรมทหารราบที่ 13 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ที่ห้องประชุมกองบังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมบูธการพัฒนาอาชีพเสริมของกำลังพล และผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้าน ณ กองร้อยรถสายพาน กรมทหารราบที่ 13 , เข้าเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงปูแฮปปี้ๆ และได้เดินทางเข้าพบปะ/เยี่ยมเยียนบุตรของกำลังพล ตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านเลขที่ 351 หมู่ที่ 5 บ้านอีเลี่ยน ตำบลหนองขอนกว้าง และบ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และมอบเงินบำรุงขวัญ เพื่อช่วยเหลือบุตรของกำลังพลฯ และเยี่ยมชมโครงการตามมาตรา 35(7) โดยมี คุณนิตยา โพธิ์นาแค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมทหารราบที่ 13 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยรอง กรมทหารราบที่ 13 ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ จากการเข้าตรวจเยี่ยมฯ ดังกล่าว ทำให้สมาคมแม่บ้านกรมทหารราบที่ 13 และ หน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 มีความรู้สึกดีใจ และยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้ขอบคุณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 และคณะฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านของหน่วยฯ ซึ่งหน่วยพร้อมที่จะนำแนวทาง/นโยบาย รวมทั้งข้อแก้ไขและคำติชมของคณะฯ ไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของหน่วย ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13