ศรีสะเกษ-พ่อเมืองดอกลำดวน ห่วงใย ปชช.-จนท.ด่านตรวจ เน้นเว้นระยะห่าง-สวมหน้ากาก-หมั่นสังเกตตัวเอง


เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
นายวัฒนา กล่าวว่า ได้แจ้งกำชับให้จุดตรวจ/จุดบริการ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่จุดตรวจจุดบริการประชาชนทุกแห่ง ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับใบปลิว และคำแนะนำให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ เข้ามายังพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อเข้าไปบ้านแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร วิธีการสังเกตอาการตนเองอย่างไร วิธีการรายงานตัว รวมถึงวิธีการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์โควิด การงดเว้นการทำกิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจจุดบริการประชาชนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก ต้องเว้นระยะห่างในการสนทนา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ซึ่งตนก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ก็ได้กำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมถึงเรื่องการใช้เครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ ก็ได้มีการกำชับไป ไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน