เลย (ชมคลิป) ชาวด่านซ้ายจัดพิธีบวงสรวงรำลึกวันพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัทสัจจาสองแผ่นดินไทย – ลาว ครบ 463 ปี

ชาวด่านซ้ายจัดพิธีบวงสรวงรำลึกวันพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัทสัจจาสองแผ่นดินไทย – ลาว ครบ 463 ปี จารึกประวัติศาสตร์วันสำคัญของชาติไทยเป็นครั้งแรก


วันที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 07.19 น.ที่พระธาตุศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการีจังหวัดเลย เป็นประธานใน“พิธีบวงสรวง รำลึกวันพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัทสัจจาสองแผ่นดิน” พร้อมด้วย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย , นายพิสิทธิ์ ทับทอง ประธานเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายสร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, ททท.สำนักงานเลย หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัคร ประชาชนร่วมในงานพิธี


นายพิสิทธิ์ ทับทอง ประธานเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายสร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายกล่าวว่า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมรดกความทรงจำแห่งจังหวัดเลย และของเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยสัญญาทางไมตรีศรีอโยธยาและศรีศัตนาคนหุตล้านช้าง พ.ศ. 2103 โดย ศ.ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมรีวิจัย สถาบันศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้บันทึกงานวิจัยว่าด้วยเรื่อง จารึกพระธาตุศรีสองรักและใบลานเจดีย์เมืองด่านซ้าย ซึ่งได้เขียนรวบรวมเอกสารสำคัญของชาติไทยไว้ใน 100 เอกสารสำคัญสรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องจากสถาบันต่างๆ ระดับนานาชาติ ว่าเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าในของชาติไทยและเอเชีย อีกทั้งเอกสารของประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่นำเสนอต่อรัฐสภาฝรั่งเศส โดย Louis Finot ชื่อผลงาน Notesd’epigraphie: Stele de Dansai ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1916 หรือ พ.ศ. 2485 และเอกสารประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งของ สปป.ลาว ในเอกสาร มูลมรดกชนชาติอ้ายลาว ที่บันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญ ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของประชาชาติลาวและสยาม โดย มหาศิลาวีรวงศ์ ซึ่งมีเนื้อหาใจความที่ยืนยันใน จารึกพระราตุศรีสองรัก และมีเอกสารสำคัญที่ประวัติศาสตร์ระหว่างชาติไทยและสปป.ลาว คือ ใบลานเจดีย์เมืองด่านซ้าย ซึ่งจารขึ้นเมื่อมหาศักราช 1482 ตรงกับ ค.ศ. 1560 หรือพ.ศ. 2103 คือการกำหนดเขตแดนและสัญญาพันธมิตรระหว่างพระมหากษัตริย์ศรีอโยธยาและพระมหากษัตริย์ศรีสัตนาคนหุตสปป.ลาว จากเอกสารทั้งหมดบันทึกเหตุการณ์ที่ยืนยันว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พระเจ้ากรุงศรีอโยธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเจ้ากรุงศรีศัตนาคนหุต ได้เดินทางมาด้วยพระองค์เอง เพื่อทรงเป็นประธานประกอบการพระราชพิธีถือน้ำพิพัทสัจจาต่อกัน พร้อมด้วยพระมหาอุปราช ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยมีพระสงฆ์ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2103 เป็นเหตุการณ์แรก ที่สำคัญยิ่งที่เราชาวอำเภอด่านซ้ายและจังหวัดเลย รวมทั้งประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทั้งสองประเทศ จะได้ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์แห่งความมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน และสมควรที่จะจัดพิธีบวงสรวงรำลึก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองบูรพมหากษัตริย์สองแผ่นดิน ได้ดำเนินประกอบพระราชพิธีเพื่อสันติมีต่อโลกเป็นครั้งแรก และมีความสำคัญยิ่งต่อไป


กิจกรรมของงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงรำลึกพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ เนื่องในวันรำลึกพระราชพิธีถือนำพิพัทสัจจาสองแผ่นดินสองพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ พระเจ้ากรุงศรีอโยธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเจ้ากรุงศรีศัตนาคนหุต,พิธีถวายสักการะบูชาพระธาตุศรีสองรัก กล่าวราชสดุดี เริ่มพิธีบวงสรวงพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง และปักธูปบริวารที่เครื่องสังเวย เชิญชุมนุมเทพเทวดา เป่าสังข์ลั่นฆ้องกลองระฆัง จากนั้นประธาน กล่าวคำ จารึกใบลานพระราชพิธีถือน้ำพิพัทสัจจา ต่อจากนั้น เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมทำพิธีหลั่งน้ำในกระออมแก้วพร้อมหลั่งน้ำสัจจาลงแผ่นดินร่วมกัน พร้อมโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวงและผู้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เสร็จพิธีบวงสรวง


ด้านนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ปีหน้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่ พร้อมละครแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์ และรู้สึกขนลุกระหว่างอ่านคำสัตยาธิษฐาน ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคนเลยไม่มีใครทราบมาก่อน และจะเป็นวันสำคัญของจังหวัดเลยต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย