โค้งสุดท้าย “กิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์” ผู้สมัครนายกเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวงลุยหาเสียง ขอคะแนน ปชช.

โค้งสุดท้าย “กิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์” ผู้สมัครนายกเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวงลุยหาเสียง ขอคะแน…

Read More