กาฬสินธุ์โรงเรียนเอกชนจัดพิธีมิสซาขอพรปลอดภัยจากโควิด-ฉลองคริสต์มาส


โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2564 และประกอบพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีความสุข ในเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและอบอุ่น
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คุณพ่อธีรพงษ์ นาแว่น ประธาน หัวหน้าสงฆ์เขตใต้ เป็นประธานประกอบพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า และจัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีความสุข ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ และปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมีคุณพ่อโด บา ฮว่าง เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติภาพหนองห้าง คุณพ่อหวู หาย เวือง รองเจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติภาพหนองห้าง คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้าโนนหัวช้าง คุณพ่อทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์ปราณี ว่องไว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยกิจกรรมในงานมีการประกอบพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า กิจกรรมฉลองคริสต์มาส มอบกระเช้าดอกไม้ของขวัญ จับสลากรับรางวัล ซึ่งสร้างความสนุกสนานและอบอุ่น พร้อมกับมีการยึดหลักมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการขอพรพระเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งความสุขอวยพรให้กันและกัน ในโอกาสคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการแสดงของเด็กนักเรียนให้มีความกล้าที่จะแสดงออกอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและอบอุ่น