โค้งสุดท้าย “กิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์” ผู้สมัครนายกเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวงลุยหาเสียง ขอคะแนน ปชช.

โค้งสุดท้าย “กิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์” ผู้สมัครนายกเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวงลุยหาเสียง ขอคะแนน ปชช.
“กิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หมายเลข 5 ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย แจกแผ่นพับแนะนำตัว ขอคะแนนพี่น้องประชาชน มั่นใจได้รับเลือกเข้ามาเป็นนายก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) เทศบาลเมืองคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่วงโค้งสุดท้าย ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกัน ในวันที่ 28 มี.ค.2564
โดยที่ เทศบาลเมืองคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นไปอย่างคึกคัก “กิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์” หรือหมีปั้มใหญ่ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง หมายเลข 5 ได้นำรถหาเสียงพร้อมทีมงานลงพื้นที่หาเสียง ตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยการแจกแผ่นพับ เพื่อแนะนำตัวผู้สมัครและนโยบายให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน และชุมชน เป็นการเข้าถึงพี่น้องประชาชน ชนิดบุกถึงหน้าประตูบ้านเลยทีเดียว ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น
นายกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า พร้อมเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ทำดีตลอดไป เพื่อคลองหลวง” ซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและอบอุ่น จึงขอโอกาสเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนชาวเทศบาลเมืองคลองหลวง เพื่อการพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งมั่นใจว่า จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง อย่างแน่นอน
สำหรับนายกิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์ ชูนโยบายวิสัยทัศน์การสร้างบริหารจัดการที่ดีในทุกด้านเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีและเพื่อรับรองการเจริญเติบโตของเมืองสู่การเป็นนครคลองหลวง ,เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการของส่วนราชการแบบเดิมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการของเทศบาลจะยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นหลักเสริมสร้างการพัฒนาด้วยองค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายจะทำให้เทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี,จะพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากเทศบาลเมืองสู่เทศบาลนครในอนาคต,จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกช่องทางในการบริหารงานของเทศบาลและจะส่งเสริมหรือรับองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนา