คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ในที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศ…

Read More