(ชมคลิป) ชาวเลยพร้อมใจเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ชาวเลยพร้อมใจเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวัน…

Read More

ศรีสะเกษ (ชมคลิป) “ผามออีแดง” คึกคัก นักเที่ยวแห่ชมทะเลหมอก-ชิมทุเรียนภูเขาไฟ-รับตะวัน 3 แผ่นดิน

“ผามออีแดง” คึกคัก นทท.แห่ชมทะเลหมอก-ชิมทุเรียนภูเขาไฟ-รับตะวัน 3 แผ่นดิน เมื่อวันที่ 27 พ…

Read More

อุบลราชธานี – สกนช. ศึกษาดูงานโรงผลิตเอทานอล ติดตามข้อมูลหลังขยายเวลาลดชดเชยเชื้อเพลิงชีวภาพ

สกนช. ศึกษาดูงานโรงผลิตเอทานอล จ.อุบลราชธานี ติดตามข้อมูลหลังขยายเวลาลดชดเชยเชื้อเพลิงชีวภ…

Read More

ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘กสศ.’ จัดกิจกรรมขอบคุณครูทุนเสมอภาค สร้างโอกาสทางการศึกษา

 ‘กสศ.’ จัดกิจกรรมขอบคุณครูทุนเสมอภาค สร้างโอกาสการศึกษา กสศ.จัดกิจกรรม Thank You Teacher …

Read More

อบจ.อุบลราชธานี จัดลงนาม ‘บันทึกข้อตกลง’ มอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

  นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบ…

Read More