พร้อมแล้ว! สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ปี 65 ชูยกระดับ Thailand Competitiveness ทางรอดประเทศจากวิกฤติซ้อนวิกฤติ

วันนี้ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธ…

Read More