สมาชิกกลุ่มไลน์อุบลมองต่างมุม ตั้งโรงครัวประกอบอาหารเพื่อนำแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หนึ่งปัญหาที่สำคัญที่ผู้ประสบภัยต้องเผชิญคือเรื่องของอาหารการกิน คุณอัญชลีพร รักษาสัตย์ ใน…

Read More