สมาชิกกลุ่มไลน์อุบลมองต่างมุม ตั้งโรงครัวประกอบอาหารเพื่อนำแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หนึ่งปัญหาที่สำคัญที่ผู้ประสบภัยต้องเผชิญคือเรื่องของอาหารการกิน คุณอัญชลีพร รักษาสัตย์ ในนามตัวแทนสมาชิกอุบลมองต่างมุม คุณวาสนา หัวหน้าคุมประพฤติและสมาชิกได้ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้สนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร วันนี้ได้ทำการประกอบอาหารช่วยเหลือชุมชนห้วยม่วง 200 ชุด ชุมชนวันบ้านท่าบ่อช่วงเย็น300ชุดและชุมชนหนองแก 50 ชุด

ภาพ/ข่าว : วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี