อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ ให้กำลังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรับ – ส่ง การสัญจรทางเรือท้องแบน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู…

Read More