อุดรธานี – พิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าด้วยอาชาบำบัด ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม , …

Read More