ขอนแก่น (ชมคลิป) เสียงระฆัง ‘มนต์ขลังในโรงเรียน’ ที่กำลังเลือนหายไป

  “แก๊ง แก๊ง แก๊ง แก๊ง” เสียงระฆังดังออกมาจากอาคารเรียน เป็นสัญญาณว่าได้เวลาเข้าแถวหน…

Read More