สนง.เกษตร จ.อุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ที่ อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2555 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าร…

Read More

เลย (ชมคลิป) หารือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับ 2 แขวงสปป.ลาว

  ที่ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ. เลย จังหวัดเลยจัดประชุมพบปะ…

Read More

หนองบัวลำภู – ชุมชนหนองกุงแก้ว ‘ร่วมพันคนได้เฮ’ หลังอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

ชุมชนหนองกุงแก้ว ร่วมพันคนได้เฮ หลังอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)ส่…

Read More