หนองบัวลำภู – ชุมชนหนองกุงแก้ว ‘ร่วมพันคนได้เฮ’ หลังอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

ชุมชนหนองกุงแก้ว ร่วมพันคนได้เฮ หลังอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงแก้ว บ้านหนองกุงแก้ว หมู่ 4 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายไชยา พรหมา ส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายวสันต์ ศรีสม ผอ.ส่วนน้ำ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู บุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น นายพระยุง พิสถาน นายก อบต.หนองกุงแก้ว นายเหมราช หาญเชิงชัย นายก ทต.ยางหล่อ กำนัน ผญบ.ประชาชน นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว ร่วม 300 คนให้การต้อนรับ


ตามที่รัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ เพื่อ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้เกิดความมั่นคงในระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 65 เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน


สำหรับรูปแบบของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ที่ได้ดำเนินการขุดบ่อบาดาลที่บ้านหนองกุงแก้ว หมู่ที่ 4 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้ประกอบด้วยบ่อผลิตน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ หอถังประปาสูง 23.30 เมตร ความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร และระบบผลิตน้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO) อัตราการผลิตน้ำดื่ม 500 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้งตำบลหนองกุงแก้ว 257 ครัวเรือน ประชากร 742 คน


ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู