นครพนม – สหายแสง (ครูแก้ว) ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ ส่งเสริมความรักความสามัคคี 

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่แปลงนา บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ส.ส.พรรคภูมิใจไทยนครพนมเขต 1 ชักชวนพี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหาย ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ โดยมีประชาชน นักการเมือง ผู้นำชุชมชน ผู้นำหมู่บ้าน  ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ร่วมกันลงแขกดำนากันอย่างสนุกสนาน ในพื้นที่ดำนาดังกล่าวมีจำนวน 8 ไร่


นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ส.ส. พรรคภูมิใจไทยนครพนมเขต 1 กล่าวว่า  อาชีพการทำนา เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคอีสาน ที่ได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลาน ในอดีตชาวนาภาคอีสาน มีประเพณีช่วยกันปักดำทำนา เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน ทำให้เกิดประเพณีลงแขกดำนา ปัจจุบันประเพณีการลงแขกได้เลือนหายไปเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมากยิ่งขึ้น ตนได้เห็นถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ประเพณีไทยสืบสาน ฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน จึงได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อให้พี่น้อง ประชาชน ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน และคนรุ่นใหม่ ได้เห็นถึงการทำนาตามวิถีเกษตรวิถีดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม