มุกดาหาร (ชมคลิป) สสจ.แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เฟสบุ๊ค เพจ สำนักข่าว CIA ประเทศไทย


จังหวัดมุกดาหาร – สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เฟสบุ๊ค เพจ “สำนักข่าว CIA ประเทศไทย” และผู้ใช้ แอพพลิเคชั่น Line ฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (ฉบับที่ 2) ปี 2560
วันนี้ (24 ส.ค. 64) เวลา 16.00 น. ที่ สภ.เมืองมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ จันดารักษ์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ยื่นเอกสารพร้อมสำเนาหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับ ผู้ใช้เฟสบุ๊ค เพจ “สำนักข่าว CIA ประเทศไทย” และผู้ใช้ แอพพลิเคชั่น Line ชื่อ “DAVID E24XYJ” ฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมี พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ คนหาญ สว. (สอบสวน)ฯ สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อม ร.ต.ท.หญิง ประภาภร นาสินสร้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร เป็นผู้รับเรื่อง
สืบเนื่อง ด้วยปรากฏข้อความในเพจ เฟสบุ๊ค ชื่อว่า “สำนักข่าว CIA ประเทศไทย” ได้ลงเผยแพร่ข้อความสาธารณะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.41 น. ความว่า “ร้อง สสจ.มุกดาหาร ออกมาพูดความจริง กรณี ผู้ติดเชื้อโควิดในร้านชาบูชิโรบินสัน เป็นลูกค้าหรือพนักงาน ประชาชนจังหวัดมุกดาหารเรียกร้องผ่านสื่อมวลชน ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มุกดาหาร ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข้อมูลว่า พนักงานร้านชาบูชิ สาขาศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร ติดเชื้อโควิด 19 แต่ สสจ.มุกดาหาร กลับออกประกาศประชาสัมพันธ์ด่วน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เป็นผู้เดินทางไปร้านชาบูชิ ซึ่งสถานการณ์แพร่เชื้อโรคโควิด 19 ของผู้ป่วยโควิดที่เป็นพนักงาน กับเป็นเพียงผู้เดินทางไปที่ร้านย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะพนักงานที่ทำงานประจำร้านเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงในสถานที่ปิดใช้แอร์คอนดิชั่นย่อมสามารถแพร่เชื้อโควิด 19 ให้กับคนทั้งในร้านและศูนย์การค้าโรบินสันได้มากกว่า คนที่เป็นลูกค้าเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้าน ประชาชนชาวมุกดาหารจึงขอออกมาเรียกร้องว่า อย่าทำให้เกิดความสับสนและคิดว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) มุกดาหาร ปกปิดสถานการณ์โดยมุ่งหวังเพียงจะช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าโดยไม่แยแสต่อสุขอนามัยและชีวิตของประชาชน ด้วยการพยายามที่จะไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยขอ สสจ.มุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยความจริงให้ประชาชนได้รับรู้อย่างเร่งด่วนต่อไป”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ซึ่งข้อความดังกล่าวบางส่วนไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และกรณีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการและมาตรฐานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค การลงข้อความดังกล่าวในเฟสบุ๊ค เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามบทนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค และเกิดความเสียหายต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค กรณีดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (1) ผู้ใดกระทำความผิดโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน หมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจาก ได้กระทำโดยการลงข้อความในสื่อออนไลน์และเป็นการกระทำที่มีการบันทึกอักษรและกระจายภาพหรือ ป่าวประกาศในเฟสบุ๊คที่มีบุคคลอื่นรู้เห็นเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามมาตรา 328 ฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือบันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อ 5 (1) และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 2 (4) ในการกระทำความผิดดังกล่าว พิจารณาแล้วให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของเพจ เฟสบุ๊ค “สำนักข่าว CIA ประเทศไทย” พร้อมผู้ใช้ แอพพลิเคชั่น Line “DAVID E24XYJ” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (1) และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 328 ให้ถึงที่สุด

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร