ขอนแก่น-ค่าย ร.8 พัน 2 อบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (5 ม.ค.64) ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19 และมาตรการป้องกันต่างๆ ใน “โครงการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยได้เชิญ นพ.พศวีร์ เผ่าเสรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยาย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19 และมาตรการป้องกันต่างๆ ณ ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ 1

โดยทางผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยต่อกำลังพล และได้เน้นย้ำ สั่งการให้กำลังพลทุกนาย ตลอดจนครอบครัวบุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทาง ผบ.ร.8 พัน 2 ได้เชิญวิทยากรตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวที่หน่วยได้จัดเตรียมไว้รองรับกำลังพลที่กลับจากลาพัก หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่ ศบค. ประกาศ