ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 165 ชุมชนไกรภักดี หมู่ที่ 8 เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นางดรุณี จันทร์มนตรี อายุ 61 ปี ประกอบอาชีพส่วนตัว (อู่ซ่อมรถ) ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี
นายบุญประสงศ์ กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้เกิดอัคคีภัย บริเวณหลังดังกล่าว ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง
ความเสียหายประมาณ 530,000 บาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 7 คน เป็นบ้านของ นางดรุณี จันทร์มนตรี อายุ 61 ปี ประกอบอาชีพส่วนตัว (อู่ซ่อมรถ)
ซึ่งในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินจำนวน 3,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 5,000 บาท พร้อมสิ่งของ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ยังมี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 5,000 บาท หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 3,000 บาท พร้อมผ้าห่ม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ พร้อมมอบเงินจำนวน 33,000 บาท เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และอื่น ๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน