ขอนแก่น-ชาวหมู่บ้านเมืองประชา ร่วมงานประเพณีทอดเทียนพรรษา เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีไทย

นายพิเชษฐ์ ศรีมูลผา นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกหมู่บ้านเมืองประชา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อทำบุญสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ลานฌาปนสถาน ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีไทย

วันนี้ (17 กันยายน 2563) นายพิเชษฐ์ ศรีมูลผา ประธานกรรมการหมู่บ้านเมืองประชา หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรรมการบริหารหมู่บ้านและสมาชิกหมู่บ้านเมืองประชา ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (เทียนพรรษาประทานจากสมเด็จพระพุฒาจารย์-สนิท ชวนปญฺโญ-วัดไตรมิตรวิทยาราม) ประจำปี 2563 ของหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ต้นละ 99 บาท สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ลานฌาปนสถาน ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีไทย และนับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ที่ทำให้เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ที่ดีงามได้คงอยู่ตลอดไป เนื่องจากศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ณ ศาลาวัดสว่างสุทธาราม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเริ่มด้วยการแห่เทียนประทานไปรอบๆ หมู่บ้านหนองกุง ถวายเทียนประทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร และกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี.
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น