จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 79 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 68 ราย กระจายทุกอำเภอ หายเร็ว 56 ราย


วันที่ 7 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 7 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 79 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,330 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 831 ราย หายป่วยแล้ว 1,458 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 806 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 32 ราย มี อำเภอวังสะพุง 14 ราย อำเภอนาด้วง 6 ราย อำเภอภูกระดึง 1 ราย อำเภอท่าลี่ 9 ราย และอำเภอเอราวัณ 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC)สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 79 ราย ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 11 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 68 ราย
Cluster งานทำบุญ บ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย จำนวน 14 ราย Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านห้วยผักกูด อำเภอปากชม จำนวน 10 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 44 ราย ดังนี้ อ.ภูหลวง จำนวน 15 ราย อ.เมือง จำนวน 8 ราย
อ.วังสะพุงจำนวน 8 ราย อ.ด่านซ้าย จำนวน 6 ราย อ.เอราวัณ จำนวน 3 ราย อ.นาด้วง จำนวน 3 ราย อ.หนองหิน จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 794 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 29 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 8 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 410,563 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 381,600 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย / 7