จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 15 รายนอกพื้นที่ 24 ในพื้นที่ 1 รายสถานการณ์เริ่มนิ่ง


วันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 15 ราย ไม่มีผู้สียชีวิต โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย และนอกพื้นที่ 14 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจำนวน 2,444 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 776 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,658 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 256 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 3,429 ราย รอบนี้มากสุดที่ออำเภอวังสะพุง 8 ราย มีผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคมสูงสุด และเข้มงวด จาก กรุงเทพฯ 4 ราย ชลบุรี 7 ราย ปทุมธานี 1 ราย และสมุทรปราการ 2 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 563 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 190ราย และมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 23 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 7 ราย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย