หนองคาย- ททท.นำสื่อเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี

นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย นำคณะและสื่อมวลชนร่วมคาราวานรถยนต์ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีพุทธและชุมชน ตามเส้นทางโรแมนติก รูท ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี
เมื่อวันนี้ 18 กันยายน 2563 นางสุกานดา พันธ์เสือ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย นำคณะร่วมคาราวานรถยนต์ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางโรแมนติก รูท ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี ที่ลานจอดรถหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดเลย โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี เลย-หนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี-หนองบัวลำภูโดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวว่า จากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับผลกระทบ และอาจจะเป็นอุตสาหกรรมสุดท้ายที่ฟื้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวทุกสาขาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเลยได้สนับสนุนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดสบายดี จึงได้จัดกิจกรรมรมวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสบายดี และรักษาสืบทอดภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแถบภาคอีสานตอนบน เพื่อกระตุ้นเศษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเขตกลุ่มจังหวัดสบายดี ให้การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น


โดยกิจกรรมดาราวานรถยนต์ กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 100 คน ได้กิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2563 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2563::ฤาษีลภ-ปวีณา// จ.หนองคาย