ขอนแก่น (ชมคลิป) เสียงระฆัง ‘มนต์ขลังในโรงเรียน’ ที่กำลังเลือนหายไป

 

“แก๊ง แก๊ง แก๊ง แก๊ง” เสียงระฆังดังออกมาจากอาคารเรียน เป็นสัญญาณว่าได้เวลาเข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อเริ่มการเรียน การสอนของเด็ก ๆ นักเรียนที่อยู่ตามท้องถิ่นห่างไกล ที่หาฟังได้ยาก โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง ยังคงรักษามนต์ขลังของสัญญาณระฆัง ที่คนรุ่นหลังคุ้นเคยดี

นายสุริยา ชินแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เผยว่า โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2482 บนเนื้อที่ 25 ไร่เศษ จุดเด่นของโรงเรียนคือมีพื้นที่ทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยไส้เดือนคอนโด ปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล ถึงประศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 49 คน บุคลากรทางการศึกษา 7 คน

ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้มีการอนุรักษ์ รักษากิจกรรมที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมคือ การใช้ระฆัง เพื่อส่งสัญญาณในการเข้าเรียน เลิกเรียน หรือในช่วงของระหว่างคาบสอนแต่ละเวลา ซึ่งความหมายของเสียงระฆังในโรงเรียนนั้นมีรูปแบบในการตีเป็นแบบเป็นชุด คือ ตี 2 ครั้ง เป็น 1 คู่ ในวันหนึ่งที่มีการเรียนการสอน จะเริ่มตีในตอนเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ ตี 5 คู่  ตีระหว่างคาบเรียนเปลี่ยนคาบ 1 คู่ ตีเพื่อบอกเวลาพักเที่ยง 5 คู่ ตีเพื่อบอกเวลาเลิกเรียน 5 คู่ และตัวรัว ๆ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เด็กนักเรียนสมัยก่อนจะรู้ความหมายของระฆังในสมัยก่อน แต่ทุกวันนี้เนื่องจากเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นหลายโรงเรียนได้ใช้ออดสัญญาณในการเข้าเรียน เลิกเรียน หรือแม้แต่การเปลี่ยนคาบเรียน แต่ที่โรงเรียนของเรายังใช้ระฆังเป็นสัญญาณ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้

จากนั้น นายสุริยา ชินแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง ได้สาธิตการตีระฆังรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อเป็นการย้ำเตือน และรักษาเสียงระฆังที่มีมนต์ขลังไว้ต่อไป