(ชมคลิป) ทหารไม่ทิ้งประชาชน ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเครื่องยังชีพ เงินสดช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวบ้านที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

ทหารไม่ทิ้งประชาชน ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ม…

Read More

หนองบัวลำภู (ชมคลิป) เชิญชวนประดิษฐ์ผีเสื้อจำนวน 90 ตัวเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ศิวพรฯผู้ว่าเมืองลุ่มภู เชิญชวนประดิษฐ์ผีเสื้อจำนวน 90 ตัวเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพ…

Read More

(ชมคลิป) พช.หนองบัวลำภู เชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย

พช.หนองบัวลำภู เชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร สุดยอดหนึ่…

Read More