หนองบัวลำภู-ศึกษาฯหนองบัว คุมเข้มสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สุจริตโปร่งใสทุกขั้นตอน

ศึกษาฯหนองบัว คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย 12 กลุ่มวิชาเอก 30 อัตรา กรณีพิเศษ ปี 2564 สุจริตโปร่งใสทุกขั้นตอน

วันนี้(11 ธค.64)ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีครูพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เดินทางมาสอบแข่งขันกัน จำนวน 150 คนจากที่ยื่นสมัครไว้ 167 คน

โดยผู้เข้าห้องสอบแข่งขันทุกคนต้องสวมกางเกงวอร์ม เสื้อยึดสีขาว แถมห้ามใส่ถุงเท้ารองเท้า ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ตั้งแต่ทางขึ้นอาคารเรียน ตรวจค้นเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเลคทอนิกส์ ตามร่างกายผู้เข้าสอบทุกคนขณะเดินขึ้นอาคารสอบ สแกนตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งมีการตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและตรวจค้นร่างกายอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าห้องสอบอย่างเข้มงวด

นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับการสอบในครั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องเป็นครูพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีกลุ่มวิชาเอกที่สอบและบรรจุในครั้งนี้ 12 กลุ่มวิชาเอก เข้าสอบ 150 คน ในอัตราตำแหน่งครูที่ต้องการ 30 อัตรา แยกเป็นในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 19 อัตรา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 7 อัตรา และ สพม.เลย หนองบัวลำภู 4 อัตรา

นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนมั่นใจในกระบวนการสอบแข่งขัน ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ปัญหาและข้อกังวลของผู้เข้าสอบเกี่ยวกับการทุจริตไม่มีโดยเด็ดขาด สำหรับข้อสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ ภายใต้มาตรการที่คณะกรรมการสอบแข่งขันคัดเลือกอย่างใกล้ชิด ซึ่งการสอบแข่งขันในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้เป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ส่วนการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการสอบในวันที่ 12 ธ.ค.64 และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 ธ.ค.64 ศธจ.หนองบัวลำภู กล่าวด้วยความมั่นใจในการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยสุจริตโปร่งใสทุกขั้นตอน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู