จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 32 ราย นอกพื้นที่ 2 ราย ในพื้นที่ 30 รายคลัสเตอร์ใหญ่กระจายใน 5 พื้นที่


วันที่ 7 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 7 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 32 ราย เสียชีวิตสะสม 34+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,397 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 169 ราย หายป่วยแล้ว 4,194 ราย ยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 423 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 11 ราย มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ขอรับการรักษา 2 ราย
พบผู้ติดเชื้อ มีคลัสเตอร์ในจังหวัด 5 คลัสเตอร์ ดังนี้ คลัสเตอร์ พื้นที่ หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง 7 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 11 บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 5 ราย และคลัสเตอร์ หมู่ 10 บ้านหัวนา ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 4 ราย คลัสเตอร์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง 10 ราย และคลัสเตอร์ หมู่ 5 บ้านอุมง และหมู่ 5 บ้านหัวแก่ง ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน 4 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 111 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 54 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 334 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,196 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 372,355 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 317,102 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย