(ชมคลิป)หนองคาย เจ้ากรมกิจการทหาร พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย


วันที่ 3 ธ.ค. 2564 ที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 ต. บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พล.ท.พงศ์เทพ แก้วไชโย เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร (จก.ชด.ทหาร) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub – GBC) ไทย – ลาว พร้อมด้วย พล.ต.กังวาน สุจินต์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงฯ (ผอ.สพม.ชด.ทหาร) , พล.ต.บรรลุ เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านฯ(ผอ.สชด.ชด.ทหาร) และคณะลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศชายแดนจังหวัดหนองคาย บริเวณดอนชิงชู้ ซึ่งเป็นดอนกลางแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามบ้านป่าสัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมี น.อ.ราฆพ เทวะประทีป ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย, พ.อ.ศิวดล ยาคล้าย เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , ร้อยโทพิชิตพล เคนดา ผู้แทน กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กรมทหารราบที่ 13)และกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนในพื้นที่ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ได้รับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงปัญหาภัยแล้ง เพื่อวางแผนการประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการดำเนินงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย–ลาว ต่อไป:ภาพ-ข่าว//ฤาษีลภ-อภิชาติ –จ.หนองคาย