อุดรธานี – ร.13 พัน.2 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี “ประชาชนอุ่นกาย ทหารอุ่นใจ”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลของหน่วย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ , ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อย ณ บ้านโพธิ์ชัย ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อย และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของประชาชน ที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)ได้อีกทางหนึ่งด้วย จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ , ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อยในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจและรู้สึกอบอุ่นใจ ที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ และได้กล่าวขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13