จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย นอกพื้นที่ 1 ราย ในพื้นที่ 11 ราย


วันที่ 6 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 6 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย เสียชีวิตสะสม 34+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,365 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 148 ราย หายป่วยแล้ว 4,365 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 406 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 5 ราย มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ขอรับการรักษา 1 ราย
พบผู้ติดเชื้อ มีคลัสเตอร์ในจังหวัด 5 คลัสเตอร์ ดังนี้ คลัสเตอร์ พื้นที่ หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง 5 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 11 บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 4 ราย และคลัสเตอร์ หมู่ 10 บ้านหัวนา ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 2 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 89 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 55 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 334 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,204 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 372,099 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 317,015 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย