(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 ให้กับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 104 โรงเรียน

ณ ห้องประชุมการสำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ พระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 104 โรงเรียน โดยมีนายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย ที่หน่วยงาน สถานศึกษานำมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้
ในขณะเดียวกัน ดร.มงกฎ จำนงค์นิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสรับพระราชทานสารานุกรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชื่นชมการดำเนินการของโรงเรียนและอยากให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว เกี่ยวกับการใช้สารานุกรม และห้องสมุดของโรงเรียนบ้านนามะเฟือง เพื่อรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ห้องสมุด/ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านนามะเฟืองต่อไป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับหนังสือสารานุกรมไทย เป็นสารานุกรมภาษาไทย ที่มีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทย แบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัย มีโอกาสได้อ่าน ซึ่งแต่ละเล่มได้รวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ได้แก่ เด็กรุ่นเด็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้ที่สนใจในทุกจังหวัด ทุกเพศวัยและหลากหลายอาชีพ ได้รับรู้รับทราบ แสวงหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกันต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู