นครพนม(ชมคลิป)ทหารค่ายพระยอดเมืองขวางรวมใจ ออกแจกน้ำบรรเทาภัยแล้งช่วยประชาชนในพื้นที่


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม พลตรีสถาพร บุญชู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 210 เปิดเผยว่า จากที่กำนันตำบลนามะเขือได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์น้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคในครัวเรือนมายังมณฑลทหารบกที่ 210 เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านนามะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จำนวน 126 ครัวเรือน กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วยแหล่งน้ำในหมู่บ้านแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ทำระบบประปาหมู่บ้านได้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือน แม้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการบูรณาการขอน้ำจากชุมชนใกล้เคียงมาช่วยเหลือแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ดังนั้นในวันนี้จึงได้มอบหมายให้กำลังพลจิตอาสาของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 210 ที่ประกอบไปด้วย กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 210 และกำลังพลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 บูรณาการร่วมกันนำน้ำใส่รถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ออกไปเติมในน้ำในบ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน รวม 24,000 ลิตร จากนั้นใช้เครื่องสูบขึ้นถังประปาเพื่อแจกจ่ายน้ำไปตามระบบเพื่อให้ประชาชนได้เปิดกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนบ้านไหนที่ระบบแรงดันน้ำไปไม่ถึงก็จะให้รถวิ่งไปเติมให้ที่ละหลัง ซึ่งคาดว่าน้ำที่นำไปแจกจ่ายในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ประมาณ 1 อาทิตย์ จากนั้นกำลังพลจะเข้าไปเติมน้ำให้อีกครั้ง