ชัยภูมิ(ชมคลิป)นำร่องตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ จยย.ผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีแห่งแรกของประเทศ


บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จก.ร่วมกับ ถาวรยามาฮ่าชัยภูมิ นำร่อง ยกทีมช่างมืออาชีพลงพื้นที่ อ.บ้านเขว้า ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ จยย.ผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีแห่งแรกของประเทศ
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ประธานเปิด “โครงการ ชัยภูมิร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จก.ร่วมกับ ถาวรยามาฮ่าชัยภูมิ ได้ยกทีมช่างมืออาชีพ จากส่วนกลางลงพื้นที่ ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง รถ จยย.ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ฟรี โดยโครงการดังกล่าวได้เริมมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้รับสนับสนุน จาก บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จก.ร่วมกับ บ.ถาวรยามาฮ่าชัยภูมิ นำทีมช่างมืออาชีพจากส่วนกลางมาให้บริการ พี่น้องประชาชนที่ประสพภัยน้ำท่วม ณ. บริเวณ โดม ตลาดสดเทศบาลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยมีนายธวัช บุญวิเศษ ประธานกรรมการบริหาร นางประภาพร บุญวิเศษ รองประธานกรรมการบริหาร บจก.ถาวรเทรดดิ้ง 2019 และบริษัท ในเครือถาวรกรุ๊ป จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนใน จ.ชัยภูมิ
พร้อมกันนี้ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ได้ลงมือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่ประสพภัยน้ำท่วม พร้อมกล่าวว่า อ.อำเภอบ้านเขว้า ถือเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ชาวบ้านต้องประสพปัญหาน้ำท่วมถึงสองรอบ ดังนั้นทางจังหวัดชัยภูมิได้นำล่องเป็นจังหวัดแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้ประสพภัยในครั้งนี้เป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณ บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จก.ร่วมกับ ถาวรยามาฮ่าชัยภูมิ ที่ได้ร่วมจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ