กาฬสินธุ์(ชมคลิป)อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดประชานิยม


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท 500 ไมล์ จำกัด ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วม
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน 1 ไตร ให้บริษัท 500 ไมล์ จำกัด โดยนางสาวจันทนา เล็กสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการฯผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน น้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2564 คือพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม
โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายฤกษ์ชัย คทาณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัณห์วิชญ์ โกสุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี
ทั้งนี้ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 นางสาวจันทนา เล็กสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท 500 ไมล์ จำกัด พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญน้อมถวายวัดประชานิยม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,745.35 บาท