ชัยภูมิ(ชมคลิป)หนึ่งเดียวในโลก “ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา” จ.ชัยภูมิ จัดขึ้น 17-20 ต.ค.นี้


จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลหนองบัวแดงและอำเภอหนองบัวแดง ขอชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและแสดงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี “ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณถนนสายกระธูป หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่ ชาวบ้านต่างรวมแรงรวมใจใช้สองมือคนทั้งอำเภอทำกระธูปจากอันเล็กๆ เป็นต้นกระธูปขนาดใหญ่ ออกแบบลวดสวยงาม อวดสายตานักท่องเที่ยว ก่อนที่นำไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าฯในวันออกพรรษาของทุกปี
ชาวอำเภอหนองบัวแดง เตรียมพร้อมใจกันจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา สืบสาน ภูมิปัญญา และแสดงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ที่ชาวบ้านต่างรวมแรงรวมใจใช้สองมือคนทั้งอำเภอทำกระธูปจากอันเล็กๆ เป็นต้นกระธูปขนาดใหญ่ ออกแบบลวดสวยงาม อวดสายตานักท่องเที่ยว ก่อนที่นำไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าฯในวันออกพรรษาของทุกปี
สำหรับปีนี้นายธนกร ภัทรบุญสิริ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง กล่าวว่า ประเพณีบุญกระธูปของอำเภอหนองบัวแดงจะทำก่อนวันออกพรรษา 3 วัน เพื่อเป็นพุทธบูชา เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์เพื่อโปรดพุทธมารดา ประเพณีบุญกระธูปของชาวหนองบัวแดงจัดขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ สมัยก่อนการทำกระธูปจะใช้วัสดุภายในท้องถิ่น ประกอบด้วย ขุยมะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม โดยนำใบไม้ทั้งสองชนิดมานึ่ง แล้วนำไปตากแดด แล้วนำมาบดอีกครั้ง จะได้ฝุ่นไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วนำมาผสมกับปุ๋ยมะพร้าวห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป นำกระดาษที่มีสีมาประดับพันให้เป็นลวดลายที่สวยงาม ทำเป็นลายไทย เช่นเดียวกับลายมัดหมี่ แล้วนำไปมัดติดกับดาวที่ทำจากใบลาน แล้วนำมาติดมัดกับคันที่ทำจากไม้ไผ่คล้ายคันเบ็ด จะนำมาเสียบไว้กับแกนไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ความสูงประมาณ 3 เมตร ให้ได้รูปทรง คล้ายฉัตร ก่อนที่จะนำไปแล้วนำไปจุดไฟบูชาในวันออกพรรษา พร้อมกันนั้นได้นำเอาลูกตุ่มกา ผ่าเป็น 2 ซีก แล้วนำน้ำมันพืชใส่ในควันได้ทำเป็นรูปตีนกาเพื่อจุดไฟให้สว่างใต้ต้นกระธูป ต่อมาก็มีการพัฒนาโดยใช้ธูปที่มีขายตามท้องตลาดมาห่อด้วยกระดาษและตกแต่งสีสันให้สวยงามตามจินตนาการ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ลวดลายพื้นบ้านและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวอำเภอหนองบัวแดง เพื่อสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วนำมาประกวด
สำหรับกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณถนนสายกระธูป หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง โดยภายในงานมีการจัดการแสดงต้นกระธูปยักษ์ กระธูปโบราณ กระธูปสาย การสาธิตการทำต้นกระธูป การประกวดถ่ายคลิปวีดีโอและยังมีการทำพิธีบวงสรวงและฟ้อนรำ ถวายเจ้าพ่อพญาแลโดยพี่น้องชาวอำเภอหนองบัวแดงและสักการะพระบรมมหาสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชมการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและรับฟังธรรมเทศนาของ พระเทพภาวนาวิกรมวิ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11และการจุดตูมกาจุดธูปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรวมพิธีตักบาตรเมโวโรหณะ ในวันออกพรรษา บริเวณถนนสายกระธูปโบราณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ