จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 76 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 67 ราย กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 22 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 71 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,414 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 666 ราย หายป่วยแล้ว 2,740 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,236 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 203 ราย มีอำเภอเมือง 2 ราย อำเภอท่าลี่ 9 ราย อำเภอปากชม 160 ราย อำเภอวังสะพุง 22 ราย อำเภอกระดึง 2 ราย อำเภอภูเรือ 5 ราย และอำเภอด่านซ้าย 3 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 71 ราย ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เดินทางมาจากนอกพื้นที่ – รายติดเชื้อในจังหวัด 71 ราย
Cluster บ้านแสงอรุณ ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จำนวน 4 ราย Cluster ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอฎหลวง จำนวน 5 ราย Cluster ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จำนวน 1 ราย Cluster งานกาชาดประจำปี ในอำเภอเมืองเลย จำนวน 4 ราย Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 2 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 55 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 18 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 3 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 8 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 2 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 4 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 5 ราย อำเภอปากชม จำนวน 4 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 5 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 1 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 4 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 644 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 21 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 414,959 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 388,916 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย