อุดรธานี-รับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13

กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ระหว่าง พันเอก มงคล หอทอง (ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ท่านเดิม) กับ พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค (ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ท่านใหม่) ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายในพิธีได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายฯ โดยมีนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ของหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13