นครพนม(ชมคลิป)สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เสริมทักษะ ผู้ประกอบการ SME พัฒนาระบบการรวมซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจ


ที่จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการรวมซื้อพัฒนาระบบการรวมซื้อ ( ผู้ซื้อ – ผู้ขาย พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ) DE Win-Win SME เพื่อช่วยกระตุ้นการซื้อ การขายและระบายสต๊อก ที่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศ ที่มีสมาชิกเป็นทั้งผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคการบริการ ได้จัดขึ้น จากการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid -19 ภายใต้สโลแกน รวมพลคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป และบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาธุรกิจจากระบบออฟไลน์สู่ระบบออนไลน์ การใช้งานระบบจัดการ flash sale การใช้งานระบบจัดการรวมซื้อ การใช้งานระบบจัดการแผนที่ออนไลน์ การใช้งานระบบจัดการชำระเงิน การใช้งานระบบจัดการขนส่ง และการใช้งานระบบจัดการ e – Catalog ยังจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้แนวคิด แผนงาน และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนากิจการของตนเอง ขณะเดียวกันสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ก็จะนำข้อมูลที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการ เป็นการยกระดับให้สมาชิกเอสเอ็มอีไทย ได้ใช้ระบบที่สนับสนุนธุรกิจ สามารถเข้าถึงระบบการรวมซื้อ ได้รับสินค้าหรือบริการในราคาถูก ทั้งยังสามารถระบายสินค้าในสต๊อกได้อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดผู้ประกอบการระบบ e-commerce รายใหม่ จากคนตกงานและนักศึกษาจบใหม่