ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) พนังกั้นน้ำชี ที่ตำบลดงสิงห์ รับมวลน้ำจากตอนบนไม่ไหว น้ำไหลเข้าพื้นที่ ชาวบ้านต่างวิตก

หากมวลน้ำเพิ่มขึ้นใากกว่านี้ หวั่นจะเข้าท่วมหมู่บ้าน ขณะที่ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เร่งสำรวจและแจ้งเตือนชาวบ้านเตรียมขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง

หลังจากมวลนำชี จาก จ.ชัยภูมิ ไหลท่วมพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม ก่อนเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ ต.ม่วงลาด ซึ่งเป็นตำบลแรกของ จ.ร้อยเอ็ดที่อยู่ริมแม่น้ำชี รวมทั้งพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์ และวางแผนให้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วนั้น

วันนี้ (14 ต.ค.2564) ระดับน้ำในลำนำชีเพิ่มสูงขึ้นกว่า 40 ซม. ทำให้พนังกั้นน้ำบริเวณบ้านดินแดง หมู่ 3 ต.ดงสิงห์อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ขาดเป็นทางยาวกว่า 10 เมตรน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ใกล้หมู่บ้าน และส่อจะขาดเพิ่มอีกในจุดใกล้กัน ชาวบ้านมีความวิตกกังวลว่าหากมวลน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ อาจเข้าท่วมหมู่บ้านได้ วันเดียวกันทหารจาก มทบ.27 คณะผู้บรืหาร ทต.ดงสิงห์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ต.ดงสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อรายงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และช่วยขนย้ายสิ่งของ เครื่องมือทำการเกษตรหนีน้ำ พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง

ขณะเดียวกัน ที่พนังกันน้ำชีบ้านแซงแหลม ต.แสนชาติ อ.จังหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อดัน ได้มีทหารจาก มทบ.27 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต่างเร่งช่วยกันนำกระสอบทรายไปอุดประตูระบายน้ำจากน้ำชีในหลายจุด เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและหมู่บ้านซึ่งอยู่ต่ำกว่าอย่างเต็มที
วินัย วงศ์วีระขันธ์ ภาพ / ข่าว