มหาสารคาม- “ชป.6 ปิดกั้นคันพนังกั้นน้ำแม่น้ำชี ‘แล้วสำเร็จ’ เร่งสูบน้ำช่วยนาข้าวโดยเร็ว”

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่าในช่วงเที่ยงวันนี้ (14 ต.ค. 64) กรมชลประทานได้ปิดกั้นจุดขาดคันพนังกั้นน้ำชี A1 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สำเร็จแล้ว ซึ่งพนังกั้นน้ำได้ถูกกัดเซาะจนขาดตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากมวลน้ำในแม่น้ำชีไหลล้นตลิ่งและย้อนเข้ามาเข้าปะทะคันพนังกั้นน้ำ ทำให้พนังกั้นน้ำเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของราษฎร
สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์จากส่วนเครื่องจักรกล, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย, ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมหาสารคาม ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หลังจากนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 จะเดินเครื่องสูบน้ำจาก ปตร.ห้วยน้ำเค็ม จำนวน 5 เครื่อง อัตราสูบเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อเร่งระบายน้ำจากนาข้าว ป้องกันการสูญเสียรายได้ของพี่น้องเกษตรกร ควบคู่ไปกับการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารชลประทานที่เกิดจากอุทกภัย เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยให้ได้มากที่สุด ตามที่ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับไว้
อนึ่ง กรมชลประทาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ชลประทาน หน่วยงานต่างๆ และราษฎรในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อกรมชลประทาน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี