หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผู้แทนพระราชทานมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไก่กระดูกดำ ไก่ประดู่หางดำและเป็ดไข่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

แม่เมืองลุ่มภู ผู้แทนพระราชทานมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไก่กระดูกดำ ไก่ประดู่หางดำและเป็ดไข่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู หน่วยงาน กลุ่มเกษตรกร นักเรียนและผู้ปกครองในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เมื่อวันที่(13 ตค.64) ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีพระราชทานมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไก่กระดูกดำ ไก่ประดู่หางดำและเป็ดไข่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู หน่วยงาน เกษตรกรเครือข่าย ใน 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง

โดยมี พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 พ.ท.อุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายนฤชิต ชาตะบุตร ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู นายคำพันธ์ พระเอก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียตนามแห่งประเทศไทย ชมรมอาสากองพันนเรศวรอุดรธานี และ ผู้แทนบริษัทไอคิว เซาท์อีสโอเอ อุดรธานี จำกัด ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน คณะครูร่วมในพิธี

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ซึ่งเป็นผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พร้อมทั้ง กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไก่กระดูกดำ ไก่ประดู่หางดำและเป็ดไข่ ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ซึ่งประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 12 ชุด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั้ง 6 อำเภอ ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง

ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ที่ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมพื้นที่ในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ มอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานให้แก่เกษตรกรและได้เสนอแนะให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลเลี้ยงสัตว์และขยายแพร่พันธุ์ต่อไป